21 de nov. de 2011

*SPOILERS* Vencedor da Global League da NOAH


Confira o vencedor da Global League 2011 da NOAH, e os resultados do evento...


Takeshi Morishima, Vencedor da Global League 2011!!!!

1. Ricky Marvin venceu Mikey Nicholls (9:54) após um Santa Maria.

2. Kenta Kobashi, Atsushi Aoki & Taiji Ishimori derrotaram Masao Inoue, Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi (16:33) após Ishimori usar um 450° Splash em Hirayanagi.

3. Global League Special Tag Match: Jun Akiyama & Yoshihiro Takayama venceram Bison Smith & Shuhei Taniguchi (13:31) após Akiyama aplicar um Wrist-Clutch Exploder Suplex em Taniguchi.

4. Global League Special Tag Match: Takuma Sano & Bobby Fish derrotaram Yutaka Yoshie & Kento Miyahara (14:10) após Sano aplicar um Northern Lights Bomb em Miyahara.

5. Global League Special Tag Match: Kensuke Sasaki & Akitoshi Saito venceram Go Shiozaki & Kotaro Suzuki (17:33) após Sasaki aplicar um Northern Lights Bomb em Suzuki.

6. Global League Special Singles Match: Takashi Sugiura derrotaram Yoshinobu Kanemaru (13:43)

7. Global League Special Singles Match: Mohammed Yone derrotou Trevor Murdoch (10:40) com um Muscle Buster.

8. Global League – Final: Takeshi Morishima derrota KENTA (16:43) com um Backdrop Suplex ganhando o torneio
TAKESHI MORISHIMA NELES!!!!

0 comentários:

Postar um comentário