24 de abr de 2012

NOAH "Global Tag League" 2012 - Dia IIIConfira o show onde aconteceu o terceiro dia do Global Tag League, ocorrido no dia 15 de Abril no Osaka Perfectual Gymnasium #2. Após ver o card, clique no mais para asistir às lutas:

1. Yoshinobu Kanemaru vs Kanjuro Matsuyama (Osaka)
2. Atsushi Aoki vs Genba Hirayanagi
3. Eddie Edwards vs Taiji Ishimori
4. Colt Cabana vs Ricky Marvin .
5. Go Shiozaki & Kotaro Suzuki vs Takeshi Morishima & Zack Sabre Jr.
6. Global Tag League: Mohammed Yone & Naomichi Marufuji vs Yoshihiro Takayama & Maybach Taniguchi
7. Global Tag League: Jun Akiyama & Akitoshi Saito vs Shinjiro Otani & Daichi Hashimoto

0 comentários:

Postar um comentário