13 de jun de 2013

[Card] AJPW "Pro-Wrestling Love in Ryogoku ~ an abiding belief" - 30/6


O próximo grande PPV da All Japan Pro-Wrestling acontecerá no dia 30 de junho. Será a segunda edição do ano do tradicional Pro-Wrestling Love in Ryogoku. Além do retorno de Taiyo Kea, também serão realizadas 3 lutas por cinturões. Confira o card completo:


All Japan Pro-Wrestling “Pro Wrestling LOVE in Ryogoku ~an abiding belief~”, 6/30/2013 [Sun] 16:00 @ Ryogoku Kokugikan in Tokyo


(-) Hiroshi Yamato vs. Kazushi Miyamoto [Tenryu Project]
(-) Masanobu Fuchi & SUSHI vs. Tamon Honda [Free] & MAZADA
(-) 6 Man Tag Match: Masakatsu Funaki, Masayuki Kono & Koji Kanemoto vs. Akebono, Ryota Hama & Osamu Nishimura [Free]
(-) Taiyo Kea's Return Match: Taiyo Kea & Takao Omori vs. Joe Doering & Yasufumi Nakanoueno
(-) KENSO's Return Single Match: KENSO vs. Go Shiozaki

(-) World Junior Heavyweight Championship Match: [35th Champion] Yoshinobu Kanemaru vs. [Challenger] Minoru Tanaka

~ 4th title defense.

(-) Asia Tag Championship Match: [92nd Champions] Kotaro Suzuki & Atsushi Aoki vs. [Challengers] Kaz Hayashi & Shuji Kondo

~ 2nd title defense.

(-) Triple Crown Championship Match: [46th Champion] Suwama vs. [Challenger/Champion Carnival Winner] Jun Akiyama

~ 1st title defense.

0 comentários:

Postar um comentário